HISTORIE

På grunn av god vaksinasjonsdekning, finnes meslinger i dag bare i liten grad i vestlige moderne land. Derfor sier vi ofte historien om meslinger, istedefor meslinger som barnesykdom. 
Meslinger er fortsatt en vesentlig årsak til barnedødelighet i verden, og står for 5 % av alle dødsfall blant barn under fem år. Dette skjer til tross for at meslingevaksine har vært tilgjengelig i nær 40 år. Ifølge WHO var det per 1999/2000 en global dekningsgrad for meslingevaksinasjon hos småbarn på ca. 80 %. Afrika har den laveste dekningsgraden på ca. 55 %, mens Europa har den høyeste på 92 %.

WHO anslår at vaksinering forhindrer 80 millioner meslingetilfeller og 4,5 millioner dødsfall årlig. Mens WHO-regioner som Afrika og Sørøst-Asia fortsatt har høy forekomst av meslinger og har som målsetting å redusere dødeligheten, så er andre WHO-regioner i en så gunstig situasjon at de kan ha som målsetting å utrydde meslinger i sine områder i løpet av de nærmeste 10 år. For Europaregionen er målet å utrydde meslinger innen 2007. På bakgrunn av denne globale situasjonen og den utstrakte reiseaktiviteten i verden i våre dager, må vi regne med at personer med meslinger jevnlig kommer til Norge. Det er ikke bare i fjerne utviklingsland at risiko for meslingesmitte foreligger, men også i europeiske land som f.eks. Tyskland. Så lenge vi har en tilstrekkelig høy vaksinasjonsdekning her i landet, vil ikke slik import av enkelttilfeller kunne føre til noen større epidemi.

En fryktet komplikasjon til meslinger er hjernebetennelse. Den rammer rammer mellom 1 av 1000 og 1 av 5000, og en tredel av disse får varige mén i form av hjerneskade. På 1960-tallet var det en del av barnehverdagen å få meslinger i alle land i verden. I dag vet vi at meslinger i fri dressur i en befolkning forårsaker en rekke komplikasjoner og endatil dødsfall. Kampen mot meslinger har derfor i flere tiår vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet i moderne vestlige land. På denne måten har vi nesten ikke dødsfall og alvorlig komplikasjoner i industrialiserte land lenger. De fleste dødsfall og alvorlige komplikasjoner av meslinger inntreffer derfor i dag i fattige og underutviklede land. For å rette på dette startet WHO i 1999 et 4-årig vaksinasjonsprogram som tok sikte på å øke immuniteten mot meslinger i et utvalg av fattige og underutviklede land. Målet var å halvere antall meslingedødsfall. Når antall meslingedødsfall reduseres vet man at man også får en sterk redusering i andre alvorlige komplikasjoner. 

Del siden sosialt!