MESLINGER

Meslinger er en svært smittsom barnesykdom med katarralske symptomer og utslett, som skyldes meslingviruset morbilli. Før vaksinen ble tatt i bruk på 1980-tallet var meslinger den mest alvorlige barnesykdommen. Den kan gi alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt, mellomørebetennelse, hjernehinnebetennelse, varige skader og død.

I hele verden er meslinger fortsatt en svært alvorlig sykdom og et stort helseproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det i 2000 var 30-40 millioner tilfeller av meslinger, hvorav 777 000 dødsfall.  Meslinger smittes ved luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte med sekret fra luftveier. Ca. 30% får komplikasjoner som pneumoni, bronkitt, diaré eller otitt.

Eksempel på hud med meslinger.

Del siden sosialt!